freetekno

texts-linx-reportz »

VÝZVA PRO ÚČASTNÍKY FESTIVALU CZECHTEK 2005 »

27-07-2005 ::: CzechTek 2005 proběhne legálně na soukromém pozemku se souhlasem jeho majitele.

CzechTek 2005 will take place on private field legally borrowed by owner. Police has no title to prohibit or stop it.

CzechTek 2005 proběhne legálně na soukromém pozemku se souhlasem jeho majitele. Policie ČR tedy nemá žádný právní ani jakýkoli jiný nárok tuto akci zakázat či ukončit.

Budete-li přesto příslušníky Policie ČR jakýmkoliv způsobem bezdůvodně obtěžováni, pamatujte na následující:

• Vše pečlivě dokumentujte. Především služební čísla zasahujících policistů (ze zákona jsou povinni Vám ho sdělit) a jejich fotografie, poznávací značky policejních aut atd.
• Nekomunikujte s "pěšáky"- nic nevědí a neznají ani své kompetence.
• Budete-li k něčemu nuceni, nebo bude jakkoliv jinak zasahováno do Vašich práv či Vám budou ukládány povinnosti, chtějte vždy vědět, na základě kterého zákoného zmocnění se tak děje.
• Bude-li Vám sděleno, že "mají své rozkazy", chtějte vždy vědět, kdo rozkaz vydal. Komunikujte pouze s velitelem zásahu, popřípadě tím, kdo rozkaz na místě vydal.
• O všech úkonech Policie ČR vůči Vám si nechte vystavit kopii protokolu.
• Nenechte si sahat na své vybavení či zvukovou aparaturu. Zákon o ochraně veřejného zdraví neumožňuje odnětí (vypnutí) zdroje hluku v případě zjištění překročení přípustných hygienických limitů hluku.
• Nedávejte Policii ČR jakýkoli podnět k zásahu. Nenechte se vyprovokovat ke zbytečným projevům agrese, na to policie čeká.
• Budete-li přesto zadrženi, nesdělujte policii žádné informace kromě jména, bydliště a data narození bez přítomnosti Vašeho právního zástupce.
• Nepodepisujte žádný dokument, jemuž nerozumíte, či který jste si předtím pečlivě nepřečetli.
• Policisté jsou placeni i z našich daní, připomeňte jim to!