freetekno

texts-linx-reportz »

Brutální zásah proti účastníkům Technoparty »

01-08-2005 ::: To, co jsem slyšel před chvílí ze zpráv Českého Rozhlasu mě hluboce pobouřilo.

Nejsem technař, mojí doménou je spíš hudba 60.let, ale jakýkoliv brutální zásah proti nezávislé kultuře mi silně připomíná atmosféru komunistické normalizace, zejména kruté pronásledování hudební skupiny Plastic People Of The Universe, které začalo v roce 1974 podobným zásahem tehdejší Veřejné bezpečnosti proti účastníkům jednoho poklidného koncertu.

Proto Vám vyjadřuji veškerou svojí lidskou a občanskou podporu a přikládám svůj protestní dopis kanceláři ředitele České Policie.

Doufám, že takových protestů bude co nejvíc, zejména z Vaší strany. Přeji Vám hodně štěstí v boji za svobodu a demokracii.
Nedopusťme novou totalitu.

Dobrý den,

je mojí morální občanskou povinností rozhodně protestovat proti brutálnímu zásahu Policie ČR proti účastníkům kulturní akce Techoparty.

Silně mi to připomíná zásahy bývalé Veřejné bezpečnosti proti
účastníkům koncertů skupiny Plastic Paople of The Universe v
sedmdesátých letech, počínaje brutálním zásahem v roce 1974.

Také paralela se 17. listopadem 1989 není zcela od věci.

Že se opět obnovují brutální represe proti představitelům nezávislé kultury, mě hluboce pobuřuje.

Nejsem účastníkem, ani fanouškem Technoparty, ale ani bývalý prezident republiky, pan Václav Havel nebyl fanouškem hudební skupiny Plastic Paople of The Universe a přesto se této skupiny zastával při její nespravedlivé perzekuci, čistě z občanské solidarity, což mělo za následek i vznik Charty 77, jejíž
demokratické dědictví by rozhodně nemělo být pošlapáváno ani v současné době.

Nechci se srovnávat s bývalým prezidentem republiky, Václavem Havlem, pouze se v této věci pokouším následovat jeho příkladu. Jsem přesvědčen, že plním pouze svojí občanskou povinnost a využívám ústavní svobody slova, abych vyjádřil svůj občanský postoj.

Doufám, že celý brutální zásah Policie ČR proti účastníkům
Technoparty bude poctivě a jednoznačně přehodnocen, stejně tak, jako byl přehodnocen i brutální zásah bývalé Veřejné bezpečnosti ze 17. listopadu 1989. K tomu Vám přeji mnoho zdaru. S veškerou úctou

Občan České Republiky Jiří Jína