freetekno

texts-linx-reportz »

Zásah policie na akci CzechTek 2005 »

01-08-2005 :::

Vážený pane minstře,

Na zásah policie na akci CzechTek 2005 můžou existovat různorodé a svérázné názory a je možno zásah obhajovat čímkoli.

Vy jste na své tiskovce dne 1.8.2005 očividně nezastával názor svůj, ale názor ke kterému jste se sám přinutil. Do obtížné a jen stěží obhajitelné situace jste se dostal sám. Z tiskového prohlášení bylo zřejmé, že se Vám zásah jen velmi obtížně obhajuje a diváci musely získat dojem, že nejste přesvědčen o tom co říkáte. Organizátoři s námi nekomunikovali, byl jeden z výroků. Ptám se, kdo jste, že si myslíte, že s Vámi bude někdo předem konzultovat kulturní akce. To se budou v budoucnosti akce tohoto typu předem schvalovat vrchností, aby tato posléze diktovala podmínky?

Podle mého názoru se může situace velice rychle vymknout z kontroly a dojít k demonstracím, které si vynutí odstup celého kabinetu. Nepodceňoval bych napjatou náladu lidí. Zásah byl nepřiměřený a konání výkonné moci pod Vašim velením bylo zcela libovolné, tedy jinými slovy nezákonné. Ochrana pozemků, která byla údajným důvodem zásahu se jeví nesouměřitelná s nasazenými prostředky. Nejednalo se o zahrádky rodinných domků či obdobné lokality, ale o pole, které se ani neobhospodařovalo a rostla tam tráva (Je možné, že jí čas od času někdo posekal). Nemůžete přece očekávat, že lid bude přihlížet jak tisíce policajtů chrání louku a při ochraně nasazuje těžkou techniku. Díky policií se pole proměnilo ve válečný pole a to dokonce i to pole, na které policie neměla přístup povolen. Žádný soudce k prohlídce jiných prostor povolení nedal a na pozemku nebyl páchán žádný trestní čin, který by ospravedlňoval takovýto zásah a policie neměla žádné informace o tom, že by se tam skrývala hledaná osoba.

Dokonce Vaše neporozumění s porovnáním s listopadem roku 1989 naráží na tvrdý odpor. Vytýkáte mladým lidem, že tam před 15 lety nebyly a že neví o čem mluví. Praví opak je pravdou. Zdá se, že mladý lidi více než dříve, ví o čem je řeč. I tenkrát si vládní garniturai dělala co chce a jednala podle vlastní libovůle a potlačovala kulturu prostředky trestní represe. I Vy jednáte dnes prostředky stejného zákona, neboť trestní řád a trestní zákon již platí od roku 1961, tedy jak dnes tak i v roce 1989.

Odhlédneme-li od zákonné roviny zásahu je nutno mít na zřetel, že Vám osobně nebránilo nic se s organizátory předem pomoci emailu spojit a požádat je o diskusi a přislíbit jim podporu policie. Akce byla předem známa a bylo utajováno jen místo konaný, což Vás tak ohromě zneklidňovalo. Určitě by Vám organizátoři, za takových podmínek, rádi místo prozradili a mohlo se vše odehrát v klidu, lidi si mohli zatancovat ve volní přírodě a to vše z Vaší podporou.

Naproti tomu měla policie zapotřebý ukázat opět lidu kdo je tady panem. Proto opět hesla "policejní stát". Bylo by namístě, se poškozeným lidem omluvit a vyšetřit okolnosti a pozadí takto tvrdého zásahu a vyvodit politické konsekvence. Vaše dnešní odpolední iniciativa jednat s panem Pencem o tom, kde by mohl CzechTek pokračovat se jeví jen těžko přezkoumatelná. Pojímáte Vaší nabídku "vstřícným krokem vůči demonstrantům" a zcela opomíjíte vážnost situace. Postoj, že "ROZHODNUTÍ JE NEJEDNAT. SCHŮZKA PADÁ" je po Vaší tiskovce jedinou možnou odpovědí.

S přátelským pozdravem
Philipp Janýr, Vídeň dne 1.8.2005