freetekno

texts-linx-reportz »

Protestní hudební festival »

13-09-2005 ::: Ve dnech 16. – 18. 9. 2005 se bude v katastru obce Mlýnec pod Přimdou na pozemcích firmy Italinvest, s. r. o. (s parcelními čísly 919/13, 919/14, 919/15, 919/16, 919/17, 919/18, 919/19, 919/20, 919/21, 919/22, 919/23, 919/24, 919/25 – dále jen pozemky) konat setkání posluchačů elektronické hudby - protestní hudební festival s názvem „ParoubTek“.

Hlavními důvody, které vedly k uspořádání tohoto setkání, jsou:
- nesouhlas s postupem Policie ČR před začátkem a v průběhu konání technoparty CzechTek 2005,
- nesouhlas se zásahem Policie ČR vůči účastníkům technoparty CzechTek 2005, zejména s jeho formou, nepřiměřeností a náklady,
- nesouhlas s dosavadními výsledky šetření Inspekce ministerstva vnitra,
- nesouhlas se stanoviskem Vlády ČR k postupu Policie ČR v souvislosti s konáním technoparty CzechTek 2005.

Stejně jako v případě konání technoparty CzechTek 2005 došlo s předstihem ke smluvnímu zajištění:
- pronájmu pozemků, souhlasu majitele pozemků s konáním hudebního festivalu a přítomností účastníků hudebního festivalu na pozemcích,
- výměry a následného viditelného ohraničení pozemků
- dovozu mobilních toalet na pozemky,
- odvozu veškerých odpadků po ukončení hudebního festivalu, v případě potřeby i v jeho průběhu.

Pro přístup k pozemkům bude dodavateli i účastníky hudebního festivalu využívána komunikace, evidovaná na odboru výstavby a územního plánování MČ v Boru jako VÚP/481-2/45/330/K-02. Tato komunikace je dle vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství Plzeňského kraje komunikací veřejně přístupnou.
Pokud nedojde ze strany Policie ČR k zablokování příjezdové komunikace tak, jak tomu bylo v případě konání technoparty CzechTek 2005, dojde k zajištění všech výše uvedených úkonů.


050916_paroubtek