freetekno

texts-linx-reportz »

Historie policií šířených nepravd z právního pohledu: »

29-07-2005 ::: Policie nejprve celou svou PR propagandu postavila na image ochránců soukromého majetku a mluví o loukách obsazovaných proti vůli jejich majitelů.

28. 7. tj. den před začátkem Czechteku2005 je na freetekno.cz a dalších internetových stránkách zveřejněna informace, že se Czechtek bude konat na pozemcích se souhlasem jejich majitele.

Odpoledne téhož dne prohlašuje policejní mluvčí Blanka Kosinová, že souhlas majitele nestačí, že je potřeba i souhlas obce na jejímž území by se Czechtek mel konat. Toto tvrzení však považujeme za nepravdivém, protože se jedná o soukromou akci, na soukromém pozemku kdy nedojde k záboru veřejného prostranství, ani není jejím cílem není propagace nějakých postojů. Nelze tedy uplatňovat zákon shromažďovací a zákon o obcích o povinnosti obcím v takovém případě cokoli nahlašovat nebo dokonce žádat povolení nic neříká. Nepodařilo se mi dohledat ani žádnou obecní vyhlášku obce, na jejímž území by se mel Czechtek konat (město Přimda), která by nějakou ohlašovací povinnost ukládala. Ostatně o několik hodin později mluvčí Kosinová již toto své tvrzení neopakovala.

V pátek 29. 7. když začali účastníci Czechteku přijíždět na louku se policie vytasila s dalším argumentem: pozemek je sice se souhlasem majitele, ale majitelé okolních cest nesouhlasí s přístupem přes svoje cesty. I to považujeme za absurdní. Ony cesty jsou totiž jako cesty vedeny v katastru nemovitostí jako cesty, tudíž se v jejich případě jedná o veřejné prostranství, o kterém zákon o obcích říká, že je „přístupno všem bez ohledu na vlastnická práva k němu“. Navíc se jedná o tzv. účelové komunikace, tudíž komunikace, které dle zákona o pozemních komunikacích praví, že „pro potřeby vlastníků nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi“, přičemž je nasnadě, že udělení souhlasu s vstupem a pobytem na pozemku dohodou mající charakter nájemní smlouvy na dobu určitou, resp. zajištění takového práva je plně v souladu s takovým zákonem.

V poledne 29. 7. policie začíná tvrdit, že majitel pozemku souhlas odvolal. Majitel naproti tomu tvrdí, že nic neodvolal a že jeho souhlas je nadále platný. Policie, která byla evidentně připravená akci rozehnat z důvodu nepovolené okupace cizího pozemku je zdá se bezradná a kromě právního diletantismu se už uchyluje přímo k nepravdivým tvrzením,
která mají ospravedlnit nelegální použití násilí z jejich strany.