freetekno

texts-linx-reportz »

Ze senátní schůze »

07-08-2005 ::: převzato z policejnistat.cz
autor: "Evžen"


www2.policejnistat.cz/Informujeme/lanky/...

Napsal Evžen
Slova ministra Bublana dle stenozáznamu ze Senátu ze dne 5. srpna 2005 ( pátek )
Místopředseda Senátu Edvard Outrata: Děkuji, pane kolego, s právem přednosti se přihlásil ministr vnitra pan Bublan, tomu teď udělím slovo.

Ministr vlády ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem chtěl počkat až nakonec, ale to množství těch podnětů, množství otázek a množství různých argumentů a protiargumentů se mnozí a já se přiznám, že už to nestíhám všechno zapisovat, resp. abych si v tom udělal pořádek. Možná tím, že nějaké věci objasním, tak způsobím to, že třeba naše jednání bude o něco kratší a předejdu dalším otázkám.

Já si dovolím, pane předsedající, požádat, nechci zde promítat žádné filmy, tím bych zase vyvolal reakce, aby se promítaly jiné filmy, to bychom se zdržovali, ale myslím si, že pro ilustraci by bylo dobré, kdybychom si zde aspoň promítli mapu toho území, kde se všechno odehrálo. Ono vám to trošku osvětlí některé skutečnosti. Tak ptám se, zda bych mohl alespoň tu mapu zde nechat promítnout.

Místopředseda Senátu Edvard Outrata: Poradím se s aparátem. Film bychom skutečně neměli promítat, ale mapu, pokud to půjde, ano.

Pane ministře, chcete promítat, připraví se to. Jde o promítnutí mapy, promítání filmu nepřipustíme. Zatím pane ministře pokračujte.

Ministr vlády ČR František Bublan: Dámy a pánové, bylo zde připomenuto několika senátory a senátorkami, to, co se stalo před rokem v Budinově. To je základ, z kterého vycházela policie, když uvažovala o tom, jak přikročit k případným dalším podobným akcím.

Chtěl bych zdůraznit a chtěl bych, abyste to vzali na vědomí, že když se policie připravovala na tuto technoparty, nepřipravovala zásah. To nebylo o zásahu. Příprava byla o tom, zajistit vše tak, aby se neopakoval loňský rok. Loňský rok spočíval v tom, že účastníci technoparty se dostali na určité místo, bylo jich tam velké množství a pak byl problém je z tohoto místa dostat. Z toho byla kritika, že policie nekonala, že neochránila soukromý majetek atd.

Před rokem ještě můj předchůdce vykonal určité jednání s panem Johnem Bockem a panem Pencem, který je zde na galerii přítomen, a tam bylo dohodnuto, že až bude příště nějaká technoparty, organizátoři oznámí tuto věc a že se dokonce ministerstvo vnitra pokusí vyhledat nějakou lokalitu, nějaký vojenský újezd nebo nepoužívané letiště, prostě cokoli, co by bylo vhodné pro konání této akce. Taková byla ústní dohoda. Později se ukázalo, že tito pánové velký vliv na tyto aktivity nemají, nikdo se neozval, nikdo o nich nepožádal, opět to dostalo stejný scénář jako loni, tzn. utajovat akci do poslední minuty, konat klamné czechteky. V noci ze čtvrtka na pátek policie zaznamenala několik klamných czechteků. Někde byl roztažen transparent a bylo tam napsáno CzechTek 2005. Účel byl jediný, aby se odlákala pozornost, aby tito lidé mohli zase obsadit nějakou louku a opakovat to, co se stalo před rokem. K tomu došlo v jednu hodinu v noci ze čtvrtka na pátek, několik účastníků se začalo shromažďovat na louce u obce Mlýnec. Když to policie zjistila, nevěděla, zda je to legální nebo ne. První kroky a první opatření byly k zamezení tomu, aby se neopakovalo to, co bylo před rokem. Proto byla blokáda cesty, nehledě na to, že původní blokádu způsobil jeden nákladní vůz těchto účastníků, který tam měl poruchu nebo sjel z příjezdové cesty a celou ji zablokoval. To bylo to nejpůvodnější. Ostatní se začali shromažďovat za tímto nákladním vozem a zůstávali stát na silnici. Došlo dokonce k tomu, že vozidla opouštěli a už se přesunuli na louku, kde začala nějaká produkce a tančení. Vozidla tam stála naprosto opuštěná a blokovala dálnici. Víme, jaký z toho byl problém.

Policie měla dva problémy: především jak je to s loukou, s obsazením tohoto místa a uvolnit dálnici. Nebylo to jednoduché. Musely se shromažďovat potřebné síly apod.

Chtěl bych uvést jednu věc k tomu, co zde zaznělo, a sice, že byla nájemní smlouva. Žádná nájemní smlouva nebyla. Většina těch, kteří o tom mluví toto ví. Byl pouze povolen vstup na pozemek panu Šroubovi a jeho přátelům. Tak je to koncipováno. Neplatil se za to žádný poplatek, pouze povolení vstupu na pozemek společnosti Ital invest, kterou zastupoval pan Pleský.

Problém je v tom, že vstup na tento pozemek nelze učinit přímo z dálnice nebo z nějaké cesty, ale je potřeba projít dalšími pozemky. Na mapě to vidíte, to červeně ohraničené je pozemek pana Pleskyho těsně u dálnice, dálnice je modrá. Cesta vede z pravého horního rohu kolem lesa, takže se musí přejít přes dva další pozemky, které patří jiným majitelům. Tito majitelé o tom nevěděli, nebyli upozorněni na to, že přes ně bude někdo chodit. Později vyjádřili nesouhlas, že nechtějí, aby se někdo pohyboval přes jejich pozemky nebo dokonce aby tam jezdilo velké množství vozidel. To byl první základní problém.

Když se v ranních hodinách dostavil pan Šroub a přinesl nikoli smlouvu, ale pouze vyjádření, že pan Pleský souhlasí s tím, aby vstoupil na jeho pozemek, byl požádán policií, aby nějakým způsobem ohraničil, jaké území má k dispozici. Toto pan Šroub odmítl. Domnívám se, že to přesně ani nevěděl.

Bohužel v té době už nastalo to, že se účastníci na toto místo dostat chtěli a začali využívat různých lesních cest nebo dokonce si je sami vytvářeli tím, že tam byly pokáceny stromy, a přes toto zelené se dostávali do horní části louky, která samozřejmě patřila někomu jinému. Tam byla také soustředěna většina účastníků CzechTEKu. Na té spodní louce, na té nepravidelné nudli, bylo účastníků minimálně. Když jsem mluvil se starostou obce Přimda říkal, že tam byli jednotlivci, ale převážná část byla v horní části. Tam se všichni utábořili, rozdělávali ohně apod.. Byl stejný problém jako v Boněnově. Situace se opakovala a bylo to způsobeno tímto.

Mezitím probíhaly dohady, zda povolení vstupu je platné. Byl kontaktován pan Pleský, který se také k tomu vyjadřoval, byli kontaktováni majitelé ostatních luk, kteří vyjádřili nesouhlas, že nechtějí, aby se na jejich pozemcích něco konalo nebo aby někdo přes ně chodil. Už nastal jakýsi protiprávní stav. Toto bylo v sobotu. Policie věděla, že bude muset situaci nějak řešit. Byl pozván soudní znalec, aby odhadl současnou škodu a případnou škodu do budoucna, pokud by akce trvala pět dní. Doznal, že škoda bude vyšší než pět tisíc korun, mohla být třeba půl milionu nebo vyšší. To byl jeden argument.

Byla provedena konzultace. Chci upozornit na to, že jsem osočován ze lži. Nikdo jsem ale neřekl, že státní zástupce dal k něčemu souhlas, řekl jsem, že byla provedena konzultace se státním zástupcem, aby o situace věděl. Byl přesně informován, co se tam děje, kolik je tam lidí, jaká může nastat situace. Bylo s ním konzultováno, zda může policie zabavit aparaturu. To bylo to, co tam lidi drželo. Toto by byl způsob, jak akci ukončit nebo přesunuta na správné místo. Upozorňuji, že správné místo nebylo ohraničeno.

To je jedna velká louka, která je také jaksi najednou obdělávána, resp. to seno je tam sklízeno nebo tráva je tam sekána jedním člověkem, a ten to dělá najednou, a nejsou tam žádné hranice nebo nějaké vymezení. Takže to je skutečně chyba těch, kteří to organizovali, že toto vymezení neudělali. Ono to už zde zaznělo. Já mám pocit, že skutečně to udělali schválně, protože museli vědět moc dobře, že těch 13 ha jim stačit nebude; to bohužel. Navíc to místo u dálnice není nijak příjemné, příznivé. Já, kdybych tam chtěl někde stanovat, tak si taky udělám stan u toho lesa, tam je to lepší. Takže to je další věc.

Státní zástupce se k tomu zabavování aparatury vyjádřil tím způsobem, že policie má možnost ze zákona požádat o vydání věci. A pokud ten, kdo bude žádán, tu věc nevydá, tak potom státní zástupce řekl, že vydá jednotlivé příkazy na jednotlivé osoby, aby tu věc vydaly. Takže to byla dohoda se státním zástupcem. Tolik jenom na vysvětlenou, jestli tedy dal k něčemu příkaz nebo nedal. Bylo to takto dohodnuto. Policie tímto způsobem postupovala. Můžu říct, že asi šest aparatur bylo tímto způsobem policii vydáno, že o to požádala a ti lidé to vydali. Ty ostatní aparatury, na to už potom nebyl čas. Stále ještě byla naděje na to, že ti lidé, kteří jsou tam shromáždění, že se nějakým způsobem umoudří a že se přesunou do té dolní části a ta akce může pokračovat, tam kde by měla být. Bohužel jaksi těch účastníků přibývalo. Přibývalo čím dál více. V tu noc ze čtvrtka na pátek jich tam přijelo asi tisíc, v sobotu už to potom bylo pět tisíc, možná i více. Dostávali se tam tím lesním porostem, nechávali auta zaparkované v okolních vesnicích, chodili přes dálnici apod. Bylo to dosti nebezpečné. Bylo jasné, že je situace těžko zvládnutelná.

V sobotu odpoledne přijel pan starosta města Přimdy a požádal policii, aby nastolila právní stav, což byl určitý podnět. Potom, tuším, čtyři majitelé těch ostatních pozemků podali trestní oznámení, protože tam skutečně bylo podezření z trestného činu obsazení a jaksi zneužívání jiných pozemků, takže bylo podáno trestní oznámení. Trestní oznámení podala také správa silnic, protože ještě docházelo k tomu, tím, že cesta byla zablokovaná, tak účastníci se přímo z dálnice - to bylo někde ve středu toho pozemku nebo tam někde na kraji - jaksi rozbili svodidla, rozbili to oplocení, které je tam kvůli zvěři a těmi vozy sjížděli vlastně z dálnice na ty louky. Takže správa silnic podala trestní oznámení. Teď nevím, jestli to řeknu přesně, ale správa lesů nebo něco takového, protože v lese byly rozdělávány ohně a ještě štěstí, že bylo jaksi trošku vlhčí počasí a také zapršelo, protože tam hrozilo nebezpečí nějakého velkého požáru.

Takže toto je možná odpověď na některé otázky, jestli měla policie právní důvod k tomu, aby zasáhla.

V sobotu odpoledne přišly první výzvy. Policie tam měla čtyři tlumočnice (tlumočilo se to do angličtiny, němčiny, italštiny a francouzštiny). Tyto vozy objížděly celý ten prostor a lidé byli vyzýváni k tomu, aby to místo opustili. Musím říct, že někteří účastníci uposlechli této výzvy a odešli nebo odjeli. A byla to docela velká část, takže to nebylo bez nějakého výsledku. Nicméně značná část lidí samozřejmě zůstávala. A podle odhadů policie - ono tam bylo asi 30 % cizinců. Proto také to tlumočení. A zvlášť ještě ti cizinci byli dosti agresivní. Někdo z toho, co jako dostávám ty informace, tak mám pocit, že tak trošku jako přijeli se sem vyřádit. Protože když někdo jede tančit, jak zde zaznělo, a má zápalnou láhev nebo basebalovou pálku, tak nevím, jestli je to zrovna pomůcka na to tančení. Z těch předmětů potom byly zajištěny sekery a jiné věci, protože zase těmi sekerami byly třeba rozbíjeny policejní auta. Tím chci říct, že to nebyly děti, které si chtěly zatančit, ale těch agresivních jedinců tam byla velká spousta. A ti také vlastně způsobili to, o čem se teď bavíme, jestli to bylo přiměřené nebo to nebylo přiměřené.

Takže ty výzvy začaly, myslím, kolem šestnácté hodiny. Dostali na to hodinu, aby opustili. Ono se tak nestalo. Zase možná někteří odešli; odešlo jich dost, jiní zase přicházeli. Skutečně tam byl dosti velký zmatek, takže ta výzva se potom zopakovala. Po té šestnácté hodině se policie pokusila o to je vytlačit. to byl ještě moment, kdy nedocházelo k žádným velkým potyčkám, protože policie vytvořila rojnici, a tam v tom místě, jak vidíte, postupovala směrem dolů. Nicméně policejní síly v tu chvíli nebyly dostatečně silné, takže je nedokázala vytlačit. Musely se stáhnout. Oni ti účastníci dělali to, že zase utíkali zpátky do toho lesa a zezadu policisty napadali. Já tím nechci omlouvat žádné ty excesy, které tam potom nastaly, ale když vás zezadu někdo praští kamenem, tak ono - i když je sebelepší policista - přece jenom to s ním asi trošku zacloumá. Taky po jednom tom úderu kamenem ten policista zůstal ochrnutý; aspoň na nějakou dobu - naštěstí už se z toho dostal. Potom byla situace zase znovu opakovaná. Zase znovu výzvy - opusťte, odejděte. To už bylo v těch večerních hodinách, tak nějak kolem té osmé hodiny, a tam zase hodně lidí odešlo. Skutečně musím říct, že hodně lidí poslechlo, odjíždělo. Mohu říct, nechci rozdělovat ty účastníky na slušné a neslušné, ale takoví ti, kteří pochopili, že to tady skutečně nepůjde, že ta policie neustoupí, tak odešli. Taková tisícovka účastníků tam zůstala. Já si dovolím tvrdit, že v tom množství lidí byli někteří, kteří se chtěli skutečně prát, kteří o to stáli, pro které to bylo trošku i takovou motivací. Potom tam bylo bohužel mezi nimi mnoho těch, kteří tam přímo na tom nebyli; byli někde ve stanech, ale tam už za ty dva dny už byli zmožení alkoholem a drogami. Na to jsou skutečně důkazy. Protože potom, když byli někteří ošetřováni v nemocnicích, tak když zjistíte, že je to jaksi nezletilé dítě a má v sobě 3,2 promile alkoholu, tak je to špatné. Tady potom vznikají otázky na rodiče atd. To,ž e se nalezly drogy namístě, že byly nalezeny drogy u těch zadržených osob, protože několik osob bylo zadrženo, tak to jsou další poznatky, které policie může časem dodat a budou předmětem dalšího šetření. Nicméně situace taková byla.

Potom ten druhý zátah, který byl po té dvacáté hodině, tak ten už byl jakoby definitivní. Přiznávám, že asi některé ty snímky, které jsme viděli, jsou asi z toho druhého zátahu. Policie zase postupovala zase v té rojnici. Ale když lidé neustupovali před nimi a začali se prát, tak potom vznikají ty osobní potyčky, a tam nastaly možná nějaké excesy, budou se šetřit jednotlivě a budou z toho vyvozeny důsledky. To já nepopírám. Ale i té zodpovědnosti se nechci žádným způsobem zříct.

Já se ještě podívám, tady mám nějaké poznámky z toho, co zde zaznělo. Ještě tedy k těm drogám a k tomu alkoholu. Víte, já vím, že teď máme dva pohledy. Jestli tedy přijmout nějakou právní úpravu anebo nepřijmout. Ty samé otázky si kladli ve Velké Británii koncem 80. let.

To byly podobné podniky a úplně stejné problémy. Drogy, alkohol, potyčky s policií, obsazování nějakých míst, která jim nepatřila a úplně stejný stav. Nakonec přijali tu docela přísnou úpravu a dnes je to ve Velké Británii zakázáno, takové ty akce pod otevřeným nebem se konat nesmějí. Jsou povoleny pouze ty komerční techno párty, nakonec u nás jich letos proběhlo asi 9. 9, nikdo o ničem nevěděl, že by se někdo něco stalo, klasická, objednám si stadion, je tam vstupné, je vše domluveno, hygiena, občerstvení atd., lidé mohou tančit, mohou se v nějakém společenství bavit a není s tím velký problém.

Problém je v tom, že k tomuto hnutí je trošku přidána ta svoboda. Ono to tady zaznělo od pana senátora Mejstříka jako ta touha po té svobodě, po tom nespoutání s něčím. Já to celkem dovedu pochopit, možná mám podobné nějaké sklony, ale víte, on je rozdíl, jestli chci svobodu jako svobodu proto, abych se mohl vyjádřit, abych mohl svobodně žít, abych mohl se nějak realizovat, anebo jestli ta svoboda je pouze v tom, že udělám něco, co tomu druhému vadí, a já si budu trvat na tom, že to udělat chci za každou cenu. Tady mně připadá, že tím motivem je to, že někoho poškodím, nebo udělám něco, co té ostatní společnosti vadí. Ti lidé se snaží upozornit na sebe, že jsou jiní, než jsme možná my všichni ostatní, že se vymykají tomu většinovému názoru, že nechtějí chodit do supermarketů, nechtějí jezdit v drahých autech apod., že chtějí být jiní.

Ale tím, že my už tu demokracii máme - my jsme se tenkrát, pane Mejstříku, jaksi vymezovali vůči té společnosti, která žila v té nedemokracii, té nesvobodě, a mluvili jsme o té demokracii, mluvili jsme o tom, že chceme spravedlivou společnost. Kdežto dneska se domnívám, že tu společnost aspoň částečně spravedlivou máme nebo ji chceme mít a nikdo nám v tom nebrání, abychom ji měli. A oni teď se chtějí vymezit, ale hledají vůči čemu nebo jak najít tu polohu, takže v tom určité pochopení mám, ale nemám pochopení v tom, že se budu vymezovat tím způsobem, že budu porušovat zákony a budu způsobovat to, že nastane nějaký neprávní stav, což jak bylo vidět na té mapě, neprávní stav tam nastal a byla požadována náhrada.

Ještě k tomu, co zde zaznělo hodně na stranu policie. Já nemám radost z toho, když někdo z policistů nějak pochybí, nemá identifikační číslo nebo se nechová tak,jak se chovat má, ale chci říct jedno. Od vedení policie, a to jsem byl ubezpečen, nezazněl žádný rozkaz, aby docházelo k tomu, že ti lidé budou biti nebo že budou za něco trestáni apod. Rozkaz zněl, vytlačit lidi z prostoru, na kterém nemají co dělat. To, že dochází k těm potyčkám, to je pochopitelné, protože ti policisté se musí taky bránit, nemohou nechat do sebe tlouct, i když dost dlouhou dobu při tom prvním zátahu do sebe tlouct nechali. Já jsem viděl poškozené ty uniformy, roztrhané rozbité přilby, které jsou dosti silné, rozbité ty štíty, rozbitá auta apod. Nechali do sebe hodně tlouct. Máme asi 80 zraněných policistů, jsou tam také zlomeniny, jsou tam popáleniny, protože oni třeba tam byli ty kola toho sena sklizeného, tak oni ti účastníci do toho lili benzín a ta kola na ty policisty pouštěli. Je tam hodně popálenin nohou apod. Nebylo to jednostranné, nelze tady mluvit o tom, že policisté někoho zbili. Možná těch ztrát nebo zranění na straně policie je daleko více. To chci, abychom nějak vzali na vědomí.

Já se teď ještě trošku vrátím k tomu, co zde zaznělo. Ono je to přesouváno do politiky. Že premiér pan Paroubek to nějakým způsobem inicioval, že já jsem tu akci nařídil apod. Víte, není to pravda. Policie se na to připravovala z věcného hlediska. Nevědělo se, kde to bude. Ta příprava byla celorepubliková, protože se nevědělo, jestli to bude v Plzeňském kraji, anebo to bude v Ostravě. Všichni byli instruováni a byli instruováni tím způsobem, zabránit nelegálnímu konání této akce. Zabránit takovým způsobem, aby byly včasné informace, což je docela velký problém, protože ti lidé se skutečně spojili pomocí internetu, mobilních telefonů atd., neřeknou si „sejdeme se zítra tam a tam“. Oni si to řeknou minutu před tím. Skutečně minutu těsně před tím. Je to součást té hry. Ono to k tomu patří. Kdyby si to neřekli tu minutu před tím, tak by je to tak nebavilo. Já to trošku chápu, ale z hlediska policie je potom problém,jak se k tomu postavit a už je tam ten podtext toho - to bude zase nelegální, to bude zase Boněnov, protože takto konspirují a takto se chovají. Pochopme i tuto stránku.

To byla skutečně policejní záležitost, ta příprava. Ministr vnitra policii neřídí, jestli to tady někdy zaznělo. Já mám pouze personální odpovědnost vůči policejnímu prezidentovi a policie je jaksi v rámci resortu vnitra, ale já policii nemůžu řídit, natož abych řídil nějakou akci někde, takže to velení bylo svěřeno tomu potom, až se to rozběhlo, tomu okresnímu řediteli, kde se ta akce konala, tzn. to byl okres Tachov, dohlížel nebo konzultace byly s krajským ředitelem v Plzni, samozřejmě potom bylo zapotřebí poslat posily, takže se do toho zapojilo i policejní prezidium. Ale politický vliv tam nebyl vůbec žádný.

Premiér Paroubek se o tom dozvěděl možná někdy, teď přesně nevím, dva dny před tím, že se něco někde bude konat, a to jenom na základě toho, že sem ti cizinci začali přijíždět, že byli na hranicích určité problémy, někteří museli být vraceni, protože neměli v pořádku vozidlo, doklady, byly u nich nalezeny drogy nebo nějaké jiné předměty nebezpečné, takže z toho důvodu se o tom premiér dozvěděl a ptal se mě, o co jde, protože zase on samozřejmě si nevybavil ten předchozí rok, tak jsem mu vysvětlil technopárty a vysvětlil jsem mu, jaká situace nastala, jaká kritika byla na policii za to, že neochránila soukromý majetek, a z toho byl tedy výrok „musíme postupovat rasantně a nesmíme dopustit, aby se ta situace opakovala“. A to já nepovažuji za nějaký politický vliv nebo politické úkolování policie a ani se nedomnívám, že by policisté, kteří tam zasahovali, že by slyšeli v duchu tato slova a řekli „musíme postupovat rasantně“. Ne, oni se řídí rozkazy toho velitele, a ty zněly postupovat v rojnici a vytlačit účastníky ven.

Ještě já tady mám před sebou otázky, teď se omlouvám, na vaše jméno si nevzpomenu, pane senátore, a mám tady otázku od pana senátora Horníka na ten obrněný transportér. Ten tam skutečně byl přivezen a byl tam přivezen na to, aby zablokoval tu příjezdovou cestu z dálnice. Bylo to v době z pátku na sobotu, resp. spíš v noci v pátek a v sobotu v 11.00 hodin byl zase odvezen, protože už tam byl zbytečný. Tam už to bylo stejně všechno zablokováno, takže v sobotu v 11.00 hodin ten transportér zmizel a už byl odvezen kamsi zpátky. Tzn. že v době těch 2 zásahů, toho odpoledního v sobotu a toho večerního v sobotu ten transportér už byl mimo a ani tam neměl sehrát žádnou roli. To jenom na vysvětlenou.

Potom otázky, jestli jsem věděl předem zásahu o přání premiéra Paroubka, aby zákrok byl rasantní. To jsem před chvilečkou vysvětlil.

A teď - a to je docela pro mne jako závažné - zda považuji vzniklou škodu, škodu na zdraví atd., škodu na majetku za menší škodu než byla škoda, kterou se podařilo zákrokem odvrátit. No podívejte se, já mám na to takovýto pohled. Pokud by policie před každým zákrokem - a teď si můžeme vzít technoparty nebo si můžeme vzít nějaký jiný případ - já nevím - zadržení nějakého zločince nebo šetření krádeže aut, nebo krádeže psa - také šetří policie takové případy. Kdyby si ta policie vždycky měla vzít kalkulačku a říci si tak jako vyplatí se nám to, nebo se nám to nevyplatí? Vynaložíme na to tolik prostředků, tolik lidí a zachráníme třeba jednoho psa, kterého někdo ukradl nebo kolo, nebo něco podobného a řeknou, tady je ta hodnota malá a my na to vynaložíme tolik finančních prostředků. Já myslím, že takto postupovat nemůžeme, že tady jsou daleko jaksi jiné hodnoty a tou hodnotou je, že policii máme na to, aby nás ochránila, aby ochránila soukromý majetek, jak zde už několikrát zaznělo - a to bylo to primární, protože tam byla podána trestní oznámení, abychom věděli, že si policie nebude počítat, kolik ji to bude stát, ale aby vždycky za tím občanem stála. Takže já odmítám jaksi takovéto spekulace, že tam vznikla škoda za 500 tisíc a policii to mohlo stát třeba pět milionů. To odmítám, skutečně o tom to není a ani bych nechtěl, aby policie takto postupovala, že bude vždycky vážit a zkoumat, co je výhodnější a když se to nevyplatí tak půjdeme od toho pryč. To v žádném případě nelze.

Teď jde o tu škodu a ta samozřejmě je na úvahu - škodu morální. Protože teď se ta naše společnost jaksi rozdělila, možná generačně, možná nějak jinak názorově a mě to osobně trápí, i když já dostávám denně tolik kladných odezev, tolik mailů a esemesek a dopisů a telefonátů, že to ani nemohu všechno pojmout, jak jaksi občané na to reagují kladně, z čehož mohu mít radost a může mě to trošku povzbudit v tom, abych reagoval na nějaké výzvy na odstoupení, nicméně jako vnitřně mě to trápí, protože nejsem rád, že vzniká taková situace, kdy třeba se národ nějak generačně, názorově rozdělí nebo když jako proti sobě stojí nějaké skupiny a za nimi třeba ještě stojí politické strany. To nepovažuji za dobrý stav, tady jaksi určitá škoda vzniká. My jí můžeme zamezit tím způsobem, že tu politiku od toho oddělíme. Skutečně oddělíme a já nechci nikoho z ničeho osočovat, ale jeví se mi to tak, že některé politické subjekty využívají toho, aby zaútočily na vládní stranu nebo některé jedince. Je to takové, jak se říká mezi lidmi, jaksi modré z nebe, tento CzechTek, aby vznikla nějaká politická krize. Pokud to budeme podporovat tímto způsobem, tak potom nastane ta morální škoda na celém národě, že to budeme nějak dělit a budeme proti sobě stavět třeba rodiče a děti nebo jiné skupiny lidí. Tak to bych nechtěl. Nechme tu debatu věcnou.

Já jsem udělal takovou nějakou výzvu na nějakou nezávislou právní kancelář - ne, aby posuzovala trestné činy policistů, to skutečně musí udělat státní zástupce ve spojení s inspekcí nebo pokud se parlament rozhodne na nějakou vyšetřovací komisi - mně to nevadí, ale krátký rozbor té situace tak, jak jsem ji popisoval na začátku, ta smlouva nebo to povolení vstupu na pozemek, zda to mělo všechny náležitosti, zda s tím neměli souhlasit i ostatní majitelé, když to byl vstup přes jejich pozemek. Toto nechat rozebrat. Potom samozřejmě nechám rozebrat celou tu policejní akci, nechám, aby se prošetřily jednotlivé excesy těch policistů. Zase si myslím, že to nebylo nějaké velké číslo, protože tam zasahovalo asi tisíc příslušníků policie. Tady těch excesů asi nebude takové velké množství, ale i kdyby byl jeden, tak mě to bude také mrzet. Takže toto nechme všechno vyšetřit, oddělme tu politiku od této kauzy a můžeme vést debatu, jestli přijmeme nějaký zákon nebo nepřijmeme, nebo jestli upravíme zákon o shromažďování, ale tady bych vám chtěl jenom připomenout, že na tyto akce se zákon o shromažďování nevztahuje. To už mám takový právní pohled, že skutečně takto to pojmout nelze, to bychom museli ten zákon obohatit o jakési speciální ustanovení, kde by se skutečně mluvilo o technoparty, ale ono za pět let může vzniknout nějaká jiná párty a zase budeme měnit zákon. Anebo to dejme obcím, aby svou vyhláškou si mohly stanovit, zda na svém katastru chtějí takové akce nebo nechtějí. Těch možností je samozřejmě několik. Nechme tuto debatu, abychom jaksi ten další rok neměli Mlýnsko a zase nějakou další vesnici. Myslím si, že to je cesta, jak z této takové trošku pseudokrize můžeme vyjít ven. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.