freetekno

texts-linx-reportz »

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ FESTIVALU TANEČNÍ HUDBY CZECHTEK 2005 »

28-07-2005 ::: My, autoři hudby, Djové, soundsystemy a další účastníci festivalu taneční hudby CzechTek 2005 prohlašujeme: Již brzy začíná 12. ročník legendárního festivalu taneční hudby CzechTek. Stejně jako v předchozích letech se ho zúčastní desetitisíce lidí z mnoha zemí Evropy i dalších kontinentů. CzechTek se bude konat na soukromém pozemku se souhlasem majitele, tudíž bude zcela legální. Po skončení festivalu bude jako po každém ročníku zajištěn úklid celého pozemku. Na akci samotné bude dostatek mobilních toalet, cisterna s vodou a byly provedeny veškeré úkony související se zajištěním hygieny a bezpečnosti návštěvníků tohoto festivalu.

Splnili jsme všechny zákonné náležitosti k tomu, aby festival proběhl bez obtíží. Vyzýváme proto Policii ČR, aby i ona dodržovala platné zákony a namísto tradiční nesmyslné perzekuce účastníků se podílela na hladkém průběhu celého festivalu např. řízením dopravy na přilehlých komunikacích tak, aby nedocházelo ke zbytečným blokacím příjezdových cest. Není jisté, jak dlouho festival potrvá, avšak předpokládáme, že stejně jako v předešlých ročnících opustí většina účastníků místo konání během pondělí či úterý.
Po dezinformacích v minulých letech, které přinášela především bulvární média, bychom uvítali, kdyby tentokrát bylo o CzechTeku referováno objektivně. CzechTek nepotřebuje ke svému konání žádné povolení (žádné takové totiž ze zákona nevyplývá), CzechTek se zkrátka koná. Referovat o tomto festivalu jako o "zakázaném" či "nepovoleném" je dle našeho názoru nepravdivé a hrubě zkreslující a jediné, o čem to svědčí, je přetrvávající totalitní myšlení velké části novinářů.

Naším cílem je dobře se pobavit s podobně zaměřenými lidmi z celého světa a poslechnout si hudbu, kterou máme rádi. Jsme subkultura založená především na osobní svobodě jednotlivce a respektu k ostatním. Toto však požadujeme i po státních orgánech! Jsme průřezem všech sociálních skupin, jsme lidé, kteří se chtějí bavit, a nejsou spokojeni s tím, co jim komerční sféra zábavy nabízí. Neděláme hudbu pro peníze, nevybíráme vstup, hudba nás neživí, je to pouze prostředek naší seberealizace. A proto je CzechTek už léta nejúspěšnějším českým festivalem vůbec. Proto je místem, kde vzniká občanská společnost. Místem, kde se setkávají lidé z rozdílných zemí a dokáží najít společný jazyk. CzechTek a celá freetekno subkultura obecně obohacují komunismem zdevastované kulturní povědomí a v současné době je pevnou součástí české hudební scény, existující navíc bez peněz sponzorů či vydavatelů. Požadujeme proto stejné právo na existenci, jako kterýkoliv jiný kulturní směr v demokratické společnosti. Toto je náš festival!

Freetekno komunita